3. PRÁCE S POKLADNOU


Jak funguje HLAVNÍ OBRAZOVKA?


Tlačítko PŘÍJEM/VÝDEJ pro odvádění hotovosti z pokladny

Ťuknutím na toto tlačítko se otevře formulář pro odvod hotovosti z pokladny. Návod jak provést výdej je k dispozici na všech pobočkách a bude Vám blíže vysvětlen během vstupního školení.

Nakonec nezapomeňte ťuknutím na Uložit operaci vložit do pokladny. Z pokladny vyjedou dvě kopie potvrzení výdeje hotovosti. Jednu vložíte k odvodu hotovosti a druhá je jako potvrzení pro Vás.

Při stisku tlačítka PŘÍJEM VÝDEJ dojde automaticky k otevření pokladní zásuvky.


Tlačítko UZAVŘÍT (OTEVŘÍT) POKLADNU

Tímto tlačítkem otevřete či uzavřete pokladnu. Pokladna se otevírá vždy ráno a uzavírá na konci dne. Tlačítko mění svůj název a funkci podle aktuálního stavu pokladny. Pokud je pokladna uzavřena, ťuknutím ji otevřete. Pokud je pokladna otevřena, ťuknutím ji zavřete a ukončíte tak směnu.

Při uzavření pokladny se zobrazí Výčetka a lze zadat aktuální počty jednotlivých bankovek a mincí, případně stravenek. Pokladna podle zadaných počtů spočítá hotovost.

DOPLŇKOVÉ VIDEONÁVODY

JAK STORNOVAT ÚČET

1. Po ťuknutí na dlaždici Historie se zobrazí seznam podle času vystavení řazených účtů. Vyberte ten účet, který chcete stornovat a kliknutím na fialovou ikonku se třemi tečkami zobrazte nabídku Možnosti účtu. Zde zvolte Stornovat tento účet2. Zobrazí se platební okno, kde máte několik možností, jak provést storno:

• Pokud chcete stornovat celý účet, můžete rovnou ťuknout na Vyplaceno (zákazníkovi budou vráceny peníze) v pravé dolní části okna.

• Nezávisle na původním typu úhrady (např. kartou) lze vybrat jiný způsob vrácení peněz (např. hotovost) .

• Po dokončení storna bude vytištěna storno účtenka se zápornou částkou stornovaného účtu či položky.

3. Nyní se vrátíte do okna Historie, kde můžete zkontrolovat, zda byly vámi zvolené položky stornovány. Ujistěte se, že máte zaškrtnuté volby pro zobrazení stornovaných a storno dokladů, aby byly v přehledu zobrazeny. Ťuknutím na storno účet se v levé části zobrazí jeho detaily. Pokud stornujete celý účet, bude mít v záhlaví napsáno Stornováno .


ODPISY PRODUKTŮ A SUROVIN

Všechno zboží i suroviny v bistru prochází procesem inventury. Může se stát, že například toust upadne na zem a my ho musíme vyhodit. Aby následně tento toust nechyběl v inventuře, je nutné ho "Odepsat". Veškeré zboží a suroviny, které musíme vyhodit, vždy ihned odepisujeme.

Je to velmi jednoduché:

1. Odepisované zboží standardně namarkujeme do pokladny. Suroviny nalezneme samostatně ve speciální záložce v menu s názvem "ODPISY".
2. Po namarkování všech odpisů klikneme na "Vystavit účet" a jako způsob platby v platebním dialogu zvolíme metodu "Odpis".
3. Po zvolení metody odpis již zboží můžeme "zaplatit" možností touto možností Odpis.
4. Produkty jsou na účtu s částkou 0,- Kč odepsány - postupujeme dle finanční procedury.

UZÁVĚRKA POKLADNY

Otevření pokladny
Částka kterou obsluha zadává při otevírání pokladny. Tato hodnota reprezentuje celkový obsah hotovosti v při otevírání pokladny. Je zde uvedeno také datum a čas otevření pokladny.

Uzavření pokladny
Částka kterou obsluha zadává při uzavírání pokladny. Tato hodnota reprezentuje celkový obsah hotovosti při uzavírání pokladny. Je zde uvedeno také datum a čas uzavření pokladny.

Přebytek / Manko
Rozdíl v hotovosti která má být v pokladně a hotovosti, kterou zadala obsluha při uzavírání pokladny. Pří výpočtu manka jsou zohledněny následující hotovostní transakce: hotovost vydaná, hotovost přijatá, hotovostní vklady a hotovostní výběry.

Pokladní transakce
Počet všech vydaných pokladních dokladů

Tržba
Součet a počet tržeb rozdělený podle platebních metod (hotovost, platební karta, stravenky...)

Doklady
Přehled a výše nezaplacených či stornovaných dokladů

Rozpis DPH
Rozpis celkových částek s jednotlivými sazbami DPH

Poskytnuté slevy
Přehled a výše poskytnutých slev - je kontrolováno

Pokladní příjmy/výdaje
Přehled odvodů hotovosti provedených v daný den

Účty
Částky za otevřené a nezaplacené účty s počtem jednotlivých dokladů