SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DŮVĚRNOST V SOULADU SE SMĚRNICÍ GDPR

Designex Food s.r.o.
se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281702,


1. Udělujete tímto souhlas společnosti Designex Food s.r.o. , se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 06416268 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení, bydliště (ulice, č.p./č.o., město, PSČ, stát), emailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IP adresa, fotografie a číslo čipové karty sloužící pro identifikaci zákazníka (např. Lítačka, ISIC karta apod.), Jméno a kontakt na zákonného zástupce, Jméno školního zařízení a ročník, který zákazník studuje

2. Všechny osobní údaje uvedené v článku č. 1 tohoto souhlasu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání obchodních a marketingových nabídek, oznámení správce, vytvoření/úprava a správa zákaznického účtu studenta, identifikace zákazníka pro určení/splnění podmínek "pamlskové vyhlášky", správa databáze zákazníků . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ: Systémová

Název: Ukládání cookies

Účel: Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování

Expirace:  Do uzavření okna prohlížeče

Přístup k informacím: jde o cookie z našeho webu


4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu registrace@refreshbistro.cznebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel softwaru iÚčto a Dotykačka

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- na přenositelnost údajů,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.